REGULAMIN SKLEPU OPCSPORT.COM

I. Definicj

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.opcsport.com, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” – OPC SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Majakowskiego 316 , 61-066 Poznań NIP 9721246960 REGON 302563420

b. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej opcsport.com oraz jej podstronach

c. “Sklep Stacjonarny” - sklep prowadzony przez Sprzedawcę, aktualne adresy znajdują się na stronie internetowej opcsport.com/content/7-kontakt

d. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

e. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

f. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

g. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem opcsport.com/content/12-polityka-cookies

II. Postanowienia ogólne

§ 2

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz tworzenia Konta Klienta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.

§ 5

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki na terenie Polski.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po założeniu konta.

§ 7

Koszty wysyłki ponosi Klient .

§ 8

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail ,standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa oraz założenie konta

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 12 Polityki.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk w kształcie postaci znajdujący się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji (rejestracja Klienta przez e-mail). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Opcjonalnie można wyrazić chęć otrzymywania faktur VAT, poprzez zaznaczenie właściwego pola. W tym przypadku w formularzu należy wypełnić odpowiednie pola.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu przycisku “Zarejestruj się”, do osoby/Klienta na podany adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana wiadomość. Do wiadomości dołączane są także Regulamin oraz Polityka.

6. Założenie konta jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 7 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 25 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

8. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i zwrotów i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

§ 13

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i kliknięcie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze.

2. Do każdych zamawianych okularów/ gogli Klient otrzymuje woreczek z mikrofibry oraz profesjonalne twarde etui do poprawnego przechowywania oraz czyszczenia produktu.

3. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Na tym etapie, w rubryce „kod rabatowy”, Klient ma możliwość dodania kodu uprawniającego go do otrzymania zniżki na zakupy, jeśli go posiada.

4. Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć, podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować.

5. Następnie należy wybrać sposób płatności. Zaktualizowana zostanie wówczas kwota do zapłaty.

6. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją towarów dokonaną przez Klienta oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana.

V. Dostawa i płatności

§ 14

1. Płatność odbywa się drogą elektroniczną. Dostępne są następujące sposoby płatności: PayU, przelew. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Adresy sklepów stacjonarnych znajdują się na stronie opcsport.com/content/7-kontakt

2. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

3. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.

§ 15

Koszty dostawy zamówienia ponosi Sprzedawca.

§ 16

1. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT/faktura VAT, wystawiona na dane nabywcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym/ paragon fiskalny

2. Dokonując zakupu i akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

3. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

§ 17

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

§ 18

W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego zamówione towary pozostają gotowe do odbioru w wybranym Sklepie Stacjonarnym przez kolejne 14 dni od daty doręczenia Klientowi informacji, że zamówienie jest gotowe do odbioru. W przypadku, gdy odbiór zamówienia w tym terminie nie będzie możliwy, Klient i Sprzedawca mogą uzgodnić inny termin odbioru.

VI. GWARANCJA/ REKLAMACJA/ ZWROT

§ 19

Na wszystkie produkty kupione w sklepie opcsport.com udzielamy 12 miesięcznej Gwarancji.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

Gwarancja nie obejmuje ogólnego zużycia powstałego z codziennego użytkowania okularów/ gogli, ich rażącego zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania okularów lub niezgodnie z ich przeznaczeniem (zarysowania na szkłach bądź ramkach)

§20

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA OKULARÓW/ GOGLI

• Okulary należy przechowywać w etui dołączonym do zakupionego towaru.

• Do czyszczenia okularów należy używać dołączonej do zakupionego towaru specjalnie przeznaczonej do tego ściereczki zmikrofibry

• Jeśli okulary pokryte są dodatkową powłoką REVO (warstwą lustrzaną) należy pamiętać, że jest ona wyjątkowo podatna na zarysowania oraz ścieranie i należy obchodzić się z nią szczególnie delikatnie i ostrożnie.

• Okulary z powłoką REVO nie służą również do kąpieli w zbiornikach wodnych. Obecność wody (szczególnie słonej oraz chlorowanej) ma szkodliwy wpływ na niektóre elementy okularów a zwłaszcza soczewkę pokrytą powłoką REVO. Po odparowaniu wody chlor oraz sól pozostają na powierzchni soczewki krystalizują się w mikro zarysowania oraz niszą powłokę lustrzaną. Mogą również uszkadzać metalowe elementy okularów.

• Powłoka lustrzana REVO nie jest również odporna na działania piasku. Drobne ziarenka oraz żwir dostają się w różne zakamarki oprawek. Podczas czyszczenia okularów mogą się uwolnić i dostać pod ściereczkę. Wówczas można uszkodzić powłokę lustrzaną.

• Soczewki okularów mogą być wrażliwe na działanie bardzo wysokich temperatur (powyżej 50 st). Ich pozostawienie w bardzo nagrzanym miejscu (np. aucie) może spowodować ich deformację lub łuszczenie warstwy lustrzanej.

• Uszkodzenia, zarysowania i przetarcia warstw lustrzanych wynikające z niewłaściwego użytkowania okularów nie podlegają reklamacji.

• Ingerencja mechaniczna w kształt okularów jak ich rozszerzanie lub wyginanie nie podlega reklamacji.

• Okulary należy używać w celu ochrony oczu przed słońcem i wiatrem, nie zostały zaprojektowane jako opaska do włosów, ochrona przeciw płomieniom nie są też okularami ochronnymi.

• Okulary nie nadają się do bezpośredniego obserwowania słońca ani do ochrony wzroku przed sztucznym światłem np. w solarium.

§21

JAK ZAREKLAMOWAĆ PRODUKT:

1. Należy wydrukować formularz reklamacyjny i go wypełnić. Formularz dostępny pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1YxuTwEEErPNSiilvZ1K8T0tWMiCKQlrI/view

2. Należy zabezpieczyć produkt przed wysłaniem, np. folią bąbelkową w taki sposób, żeby produkt nie przemieszczał się w kartoniku oraz żeby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. W przypadku reklamowania okularów należy je zapakować dodatkowo w otrzymane etui oraz woreczek. Klient odsyła reklamowany produkt na swój koszt i ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia produktu w czasie przesyłki.

3. Wypełniony formularz wraz z produktem i dowodem zakupu (paragon, rachunek) należy wysłać na adres:

OPC Sp. z o.o.

ul. Budkiewicza 24

05-091 Ząbki

z dopiskiem: ”OPC – Reklamacja”

Dla bezpieczeństwa, prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem odbioru lub korzystając z usług firmy kurierskiej. Niestety nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jest możliwości reklamowania produktu osobiście pod wskazanym adresem. Najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkujemy się do złożonej reklamacji i poinformujemy o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam pełnowartościowy produkt. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Klient może wybrać towar z tej samej kategorii o wartości nie przekraczającej wartości reklamowanego produktu. W przypadku jeśli Klient nie będzie chciał innego produktu, wtedy zwrócimy równowartość ceny towaru na konto bankowe podane w formularzu reklamacyjnym. Dodatkowo, jeśli reklamacja zostanie uznana koszt wysyłki nowego/naprawionego produktu do Klienta pokrywamy my. W przypadku przesłania w ramach reklamacji w pełni  prawnego produktu oraz w przypadku nie uznania reklamacji odsyłamy produkt na koszt Klienta na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

UWAGA WYSYŁKA NA KOSZT OSOBY REKLAMUJĄCEJ TOWAR

§22

ZWROT

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

UWAGA!

Rażące ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy (towary noszące ślady użytkowania/rozpakowane) – rozpakowanie produktu nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy. Kupujący ma prawo do zwrotu nawet uszkodzonego produktu – będzie jedynie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru. W uzasadnionych przypadkach zwrot może być pomniejszony nawet o 100%. 

JAK ZWRÓCIĆ TOWAR

1. Należy wydrukować formularz o odstąpieniu od umowy i go wypełnić. Formularz dostępny jest pod linkiem poniżej. https://drive.google.com/file/d/1YxuTwEEErPNSiilvZ1K8T0tWMiCKQlrI/view

2. Należy zabezpieczyć produkt przed wysłaniem, np. folią bąbelkową w taki sposób, żeby produkt nie przemieszczał się w kartoniku oraz żeby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. W przypadku zwrotu okularów należy je zapakować dodatkowo w otrzymane etui. Klient odsyła zwracany produkt na swój koszt i ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia produktu w czasie przesyłki.

3. Wypełniony formularz wraz z produktem i dowodem zakupu (paragon, rachunek) należy wysłać na adres:

OPC Sp. z o.o.

ul. Budkiewicza 24 a

05-091 Ząbki

z dopiskiem: ‘OPC – Zwrot’.

Dla bezpieczeństwa, prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem odbioru lub korzystając z usług firmy kurierskiej. Nie ma możliwości zwrotu produktu osobiście pod wskazanym adresem ani w siedzibie firmy. Jeżeli wyżej wymienione warunki zostały spełnione, to zwrócimy pieniądze w terminie maksymalnie 10 dni od otrzymania paczki (zazwyczaj robimy to dużo szybciej). Pieniądze zwracamy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. Jeśli towar jest niekompletny, nosi ślady używania lub został zniszczony w transporcie (np. został porysowany). W takim przypadku odsyłamy produkt na koszt Klienta na adres wskazany w formularzu o odstąpieniu od umowy.

UWAGA WYSYŁKA ZWROTU NA KOSZT ZWRACAJĄCEGO

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI

§23

1. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego opcsport.com są przetwarzane przez OPC SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Majakowskiego 316 , 61-066 Poznań NIP 9721246960 , REGON 302563420, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

przetwarzane są:

- w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;

- w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego opcsport.com;

- w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

- jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym opcsport.com.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.

Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta. Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samodzielnie. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są w stopce każdego newslettera.

2. Zasady bezpieczeństwa

OPC SP. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

- poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

- uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

- adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

- dokładne i aktualne,

- nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

- przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

- bezpiecznie przechowywane,

- nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

3. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie Podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego opcsport.com na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego opcsport.com tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m.in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do

Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu internetowego opcsport.com, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego opcsport.com korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego opcsport.com, opuszczenia Sklepu Internetowego opcsport.com lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie są wykorzystywane?

- Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego opcsport.com, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na

Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

- Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

- Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

- Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m.in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

- Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

4. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, po przez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Sprawdź politykę cookies